Vinets historia

Att tillverka vin är något som har funnits i tusentals år. Det sägs ha uppstått redan 6000 f.Kr efter att man hittat spår av druvkärnor i antika krukor i Kaukasus. Därefter började det sprida sig över Europa, och handelsmän samt sjöfarare började ta med sig vinrankor från sina resor från Asien. Det var runt 3000 f.Kr som tillverkandet började spridas runt Medelhavet.

Det sägs dock att romarna är de som haft störst betydelse för vinhistorien i Europa., vilket beror på att de spred kunskapen över hela kontinenten under sina erövringar. Romarna hade fått kunskapen om vintillverkning av grekerna, som hade utvecklat vinodlingen en hel del under sin storhetstid.

En religiös betydelse

Under medeltiden ägdes majoriteten av vinodlingarna i Europa av klostren, vilket gav vinet en viktig religiös betydelse. Det var också tack vare religionen som vingårdar började dyka upp i Sydamerika och USA. Missionärerna som tog sig till Nya Världen för att omvandla folket behövde vin till bland annat nattvarden, och det var en av de större anledningarna som gjorde att vintillverkningen spred sig.

Insekten som förstörde

Vintillverkningen fortsatte att utvecklas runt hela världen i flera årtusenden, men i samband med att man började skeppa vinstockar fram och tillbaka började det dyka upp insekter som började angripa vinstockens rötter. Detta började på 1800-talet, och vinlusen som det kallas hade mellan 1860-talet fram till sekelskiftet tagit död på nästan alla av Europas vinrankor. Det tog tid innan man hittade en lösning mot vinlusen, men man lyckades till slut genom att ympa viniferakvistarna på de amerikanska rotstockarna. Även om vinlusen tog över de flesta vinodlingar runt om i världen fanns det ett antal länder som klarade sig, till exempel Cypern, delar av Australien och Nya Zeeland.

Lagstiftningar

När vinlusen tog över började folk sälja billigt vin med falska etiketter. Billiga utländska viner började säljas som bourgogne och andra franska viner. Det gjorde att de franska vintillverkarna började få ett dåligt rykte och man lade på en lagstiftning för att skydda de franska vinområdena. Det är vad dagens franska vinlagstiftning har fått grunden för, och den är en förebild för lagstiftningen i andra länder. Lagen för vin har utvecklats och det vin som idag säljs och tillverkas inom vindistrikt i Europa skyddas inte endast av den här lagstiftningen utan även enligt EU-lagstiftning.